t.: 880284808
adres mailowy: heleniakmichal[at]gmail.com – zamieniając at na @